Joomla!

  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése

Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatjuk a község gázfogyasztóit, hogy az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. az üzemelésében lévő földgázszállító rendszeren 2018. június 15-én 09.00 órától 13.00 óráig gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében ezalatt az időszak alatt a gázellátást nem tudja biztosítani.

Kérik a lakosság megértését.

 

Hirdetmény - általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

Értesítés lövészetes napokról

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy 2018. MÁRCIUS hónapban a Honvédség által küldött értesítés alapján, a Szomódi lőtéren, az alábbi napokon hajtanak végre lövészetet.

Lövészetes napok:01,21,22,27,28,29

Összesen 6 nap

Nagy zajhatással járó lövészetes, illetve gyakorlatos napok: -

12, 13. (Gyakorló tér) (07:30-16.00)

 

Lövészetmentes napok: 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 23,24,25,26,30,31,

Összesen: 25 nap

Az esetleges változásokról értesítjük a lakosságot.

 

Szomód Község Önkormányzata

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Óvodai beíratás a 2018/19. nevelési évre

Óvodai beíratás a 2018/19. nevelési évre

Beiratkozás helye:

Szomódi Százszorszép Óvoda

2896 Szomód, Temető utca 16/b.


Beiratkozás időpontja
:

2018. április 11. 08-17:00 óráig
2018. április 12. 08-16:00 óráig
2018. április 13. 08-13:00 óráig


A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók
:

A szülő köteles beíratni gyerekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

  • Be kell íratni minden gyereket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-től) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni
:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek tajkártyáját és

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 25-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

Lengyel Attiláné intézményvezető

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Elektronikai hulladékgyűjtés

Tisztelt Lakosság!

Szomód Község Önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtést szervez.

2018. március 26-tól március 27-ig 07:00 órától 16:00 óráig lehet a Szomód, Fő utca 21. szám alatti Napközi udvarára az elektronikai hulladékot leszállítani.

Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy csak olyan elektronikai eszköz kerül elszállításra, mely nincs megbontva!!!

 

Szomód, 2018. február 15.

 

Szomód Község Önkormányzata

 

Hirdetmény

 

Szomód település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Széchenyi Európai Uniós projektekKedvezményezett neve: Szomód Község Önkormányzata

Projekt címe: Szomód település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00008

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.14.

A támogatás összege: 95 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A vízelvezetési problémák megszüntetésére a település hálózatába új árokszakaszok kerültek megtervezésre, kilenc helyszínen, összesen 2 268 m hosszban. Az újonnan létesítendő árok szakaszok 9 %-a, összesen 213 méter előre gyártott mederelemmel burkolt, a többi szakasz földmedrű profil árok, szikkasztó árok. A nem engedélyköteles beavatkozások során új zárt csatornaszakasz nem létesül. A beavatkozással érintett 6 108 méter hosszú rekonstrukciós árokszakasz 40 százaléka földmedrű, 60 %-a pedig mederlapozott burkolattal rendelkezik.

A beruházás keretében egy 40 m3-es tartály kerül elhelyezésre az óvoda udvarában, amely a Temető utca egy részéből, valamint a település általános iskolájának és óvodájának területén lévő épületek tetejéről lefolyó csapadékvizeket gyűjti össze. Az így összegyűjtött víz felhasználható lesz az óvoda és az iskola udvarának, illetve a Szomód központjában található emlékpark locsolására.

 

Szomód Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

 

MÉHÉSZEK ÉRTESÍTÉSE

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya megbízásából, ezúton értesítjük a méhészeket, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 2017. július 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakban, engedélyezte a Cruiser OSR 322 FS, az Ellado és a Modesto nevű neonikotinoid hatóanyagú csávázószerek szükséghelyzeti felhasználását hazai és import vetőmag csávázására és vetésére intenzív termesztésű őszi káposztarepce területeken őszi talajlakó és fiatalkori lombkártevők elleni megelőző védekezéshez.

Bár az elmúlt évtizedekben nincs olyan tapasztalat, hogy az érintett készítményekkel szabályszerűen csávázott, majd e vetőmagokkal szabályszerűen elvetett területek vonatkozásában károsodás következett volna be méhészetekben, a méhészeknek lehetőséget kell adni annak eldöntésére, hogy’ a kezelt területre, vagy annak közelébe le kívánnak-e települni méhészetükkel.

Ennek érdekében a mellékelt térképeken tájékoztatjuk Önöket, hogy mely települések közigazgatási határaiban találhatók neonikotinoid hatóanyagú csávázószerekkel kezelt vetőmaggal elvetett területek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érintett területeket a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályához szabályszerűen bejelentették. A vetés időszakában tartott hatósági ellenőrzéseik alkalmával szabálytalanságot nem tapasztaltak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megküldött térkép tájékoztató jellegű. További információkért, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályával, 2890 Tata, Új út 17. tel: 34/ 586-820, fax: 34/586-821, e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. .

 

Szomódi Polgármesteri Hivatal

 

Tájékoztatás - Egyenlő Bánásmód Hatóság

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény

 

Hirdetmény - Címkezelés

 

Hirdetmény - Címkezelés

 

Hirdetmény - Földtulajdonosi gyűlés

 


1 / 8 oldal

Településképi arculati kézikönyv

Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések